Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Uchwała Nr III/11/2024 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28.05.2024 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr II/4/2024 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie powołania składów osobowych Rady Miejskiej w Drawnie. (PDF, 211.84Kb)
Sesja Nr III
2024-07-16 uchwała
2 Uchwała Nr IV/17/24 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 27.06.2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/178/2021 Rady Miejskiej w Drawnie w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie nieruchomości w obrębie Kiełpino gm. Drawno (PDF, 217.55Kb)
Sesja Nr IV
2024-07-16 uchwała
3 Uchwała Nr IV/16/24 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 27.06.2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039 (PDF, 3.73Mb)
Sesja Nr IV
2024-07-16 uchwała
4 Uchwała Nr IV/15/24 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 27.06.2027 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2024 rok (PDF, 1.12Mb)
Sesja Nr IV
2024-07-16 uchwała
5 Uchwała Nr IV/14/24 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 27.06.2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drawna z tytułu wykonania budżetu za 2023 r. (PDF, 182.52Kb)
Sesja Nr IV
2024-07-16 uchwała
6 Uchwała Nr IV/13/24 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 27.06.2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok (PDF, 159.01Kb)
Sesja Nr IV
2024-07-16 uchwała
7 Uchwała Nr IV/12/24 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 27.06.2024 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drawna wotum zaufania (PDF, 156.09Kb)
Sesja Nr IV
2024-07-16 uchwała
8 Sprawozdanie działalności Budmistrza Drawna między sesjami za okres od 26.05.2024 r. do dnia 26.06.2024 r. (PDF, 258.63Kb)
Sesja Nr IV
2024-06-25 sprawozdanie
9 projekt protokołu z sesji nr III (PDF, 213.34Kb)
Sesja Nr IV
2024-06-25 projekt protokołu
10 druk nr 29 (PDF, 387.81Kb)
Sesja Nr IV
2024-06-18 projekt uchwały
11 druk nr 28 (PDF, 66.78Kb)
Sesja Nr IV
2024-06-13 projekt uchwały
12 druk nr 27 (PDF, 51.90Kb)
Sesja Nr IV
2024-06-13 projekt uchwały
13 druk nr 26 (PDF, 77.96Kb)
Sesja Nr IV
2024-06-13 informacja
14 druk nr 25 (PDF, 158.25Kb)
Sesja Nr IV
2024-06-13 informacja
15 druk nr 24 (PDF, 139.41Kb)
Sesja Nr IV
2024-06-13 informacja
16 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok (PDF, 14.37Mb)
Sesja Nr IV
2024-06-13 sprawozdanie
17 druk nr 22 (PDF, 47.16Kb)
Sesja Nr IV
2024-06-13 projekt uchwały
18 Raport Drawno za 2023 (PDF, 3.30Mb)
Sesja Nr IV
2024-06-13 projekt uchwały
19 druk nr 20 (PDF, 112.96Kb)
Sesja Nr IV
2024-06-13 projekt uchwały
20 druk nr 19 (PDF, 150.33Kb)
Sesja Nr IV
2024-06-13 informacja
21 Uchwała Nr III/10/2024 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28.05.2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/300/2022 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Drawno na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (PDF, 234.28Kb)
Sesja Nr III
2024-06-11 uchwała
22 Uchwała Nr III/9/2024 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28.05.2024 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Drawno na lato 2018-2023 (PDF, 123.35Kb)
Sesja Nr III
2024-06-11 uchwała
23 Uchwała Nr III/8/2024 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28.05.2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2024-2039 (PDF, 3.52Mb)
Sesja Nr III
2024-06-11 uchwała
24 Uchwała Nr III/7/2024 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28.05.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na rok 2024 (PDF, 470.65Kb)
Sesja Nr III
2024-06-11 uchwała
25 Uchwała Nr II/6/2024 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 14.05.2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Drawna (PDF, 304.34Kb)
Sesja Nr II
2024-06-11 uchwała
26 Uchwała Nr II/5/2024 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 14.05.2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (PDF, 296.40Kb)
Sesja Nr II
2024-06-11 uchwała
27 Uchwała Nr II/4/2024 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 14.05.2024 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Drawnie (PDF, 107.01Kb)
Sesja Nr II
2024-06-11 uchwała
28 Uchwała nr II/3/2024 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 14.05.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na członkowsko radnego w dwóch stałych Komisjach Rady Miejskiej w Drawnie (PDF, 302.74Kb)
Sesja Nr II
2024-06-11 uchwała
29 Sprawozdanie działalności Budmistrza Drawna między sesjami za okres od 14.05.2024 r. do dnia 25.05.2024 r. (PDF, 200.11Kb)
Sesja Nr III
2024-05-24 sprawozdanie
30 Projekt protokołu z sesji nr II z dnia 14.05.2024 r. (PDF, 154.16Kb)
Sesja Nr III
2024-05-23 projekt uchwały
31 Projekt protokołu z sesji nr I z dnia 07.05.2024 r. (PDF, 145.86Kb)
Sesja Nr III
2024-05-23 projekt uchwały
32 druk nr 13 (PDF, 22.33Kb)
Sesja Nr III
2024-05-22 informacja
33 druk nr 15 (PDF, 1.42Mb)
Sesja Nr III
2024-05-21 projekt uchwały
34 druk nr 14 (PDF, 335.26Kb)
Sesja Nr III
2024-05-21 projekt uchwały
35 druk nr 17 (PDF, 168.89Kb)
Sesja Nr III
2024-05-20 projekt uchwały
36 druk nr 16 (PDF, 139.29Kb)
Sesja Nr III
2024-05-17 projekt uchwały
37 druk nr 12 (PDF, 2.71Mb)
Sesja Nr III
2024-05-17 informacja
38 druk nr 11 (PDF, 95.02Kb)
Sesja Nr III
2024-05-17 informacja
39 druk nr 10 (PDF, 118.20Kb)
Sesja Nr III
2024-05-17 informacja
40 druk nr 9 (PDF, 285.10Kb)
Sesja Nr III
2024-05-17 informacja
41 druk nr 8 (PDF, 850.03Kb)
Sesja Nr III
2024-05-17 informacja
42 druk nr 7 (PDF, 494.27Kb)
Sesja Nr III
2024-05-17 informacja
43 Uchwała I/2/2024 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 7.05.2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Drawnie (PDF, 286.27Kb)
Sesja Nr I
2024-05-15 uchwała
44 Uchwała I/1/2024 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 7.05.2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drawnie (PDF, 286.42Kb)
Sesja Nr I
2024-05-15 uchwała
45 druk nr 6 (PDF, 99.54Kb)
Sesja Nr II
2024-05-10 projekt uchwały
46 druk nr 5 (PDF, 57.16Kb)
Sesja Nr II
2024-05-10 projekt uchwały
47 druk nr 4 (PDF, 58.63Kb)
Sesja Nr II
2024-05-10 projekt uchwały
48 druk nr 3 (PDF, 55.05Kb)
Sesja Nr II
2024-05-10 projekt uchwały
49 SKM_C250i24050613593 (PDF, 41.18Kb)
Sesja Nr I
2024-05-06 projekt uchwały
50 SKM_C250i24050613592 (PDF, 41.78Kb)
Sesja Nr I
2024-05-06 projekt uchwały